Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Thông báo khảo sát

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10
   NĂM HỌC 2015-2016

1. Đối tượng khảo sát: Những học sinh đã nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2015 – 2016) theo kế hoạch tuyển sinh từ ngày 01/07/2015 đến ngày 17/07/2015.

2. Kế hoạch khảo sát: Sở GDĐT ra đề khảo sát chung cho các trường trên toàn tỉnh Kon Tum; nội dung đề khảo sát bám theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản trong nội dung chương trình môn học ở cấp THCS, chủ yếu là lớp 9.
a. Môn khảo sát: Ngữ văn và Toán.
b. Hình thức: tự luận.
c. Lịch khảo sát: (theo hướng dẫn của Sở GD ĐT Kon Tum)
Ngày 28/7/2015
Môn
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
Giờ thu bài
Buổi sáng
Ngữ văn
60 phút
7h25
7h30
8h30
Buổi chiều
Toán
60 phút
13h55
14h00
15h00

Học sinh nào không tham gia khảo sát sẽ không đủ điều kiện xét duyệt chính thức vào lớp 10 năm học 2015-2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét