Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP TRUNG HỌC SINH VÀ HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM ( 2015-2016)
I/Tập trung học sinh:
1/Thời gian: Đúng 8 giờ 00, thứ bảy ngày 15/08/2015.
2/Địa điểm: Phân hiệu trường THPT Lương Thế Vinh.
3/Đối tượng: Toàn thể học sinh lớp 10 (tuyển mới); học sinh lớp 11, lớp 12 trong năm học 2014-2015 của nhà trường (lưu ý kể cả học sinh ở lại lớp, kiểm tra lại trong năm học 2014-2015).
II/Họp phụ huynh học sinh đầu năm:
1/Thời gian: Đúng 8 giờ 00, chủ nhật ngày 16/08/2015.
2/Địa điểm: Phân hiệu trường THPT Lương Thế Vinh.
III/Học sinh học chính thức theo thời khóa biểu: thứ hai ngày 17/08/2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét